26 กันยายน 2560 @ คนพิการทางสายตา ร่วมกันไปซื้อไม้สน สำหรับทำโต๊ะกลางระหว่างฝึกงานโครงการพัฒนาอาชีพคนพิการของธนาคารออมสิน

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีนัดประชุมความคืบหน้าการฝึกงาน ของคนพิการทางสายตา ที่นัดหมายกันสรุปผลิตภัณฑ์ที่จะทำหลังมีการทำการประเมินทางการตลาด ประสสานงานสถานที่ฝึกงาน และเตรียมการด้านการผลิต ต้นทุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดที่บทความนี้/ ลิงก์นี้) สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ วัสดุสำหรับการผลิต "โต๊ะกลาง" แบบมีกระจกอยู่ด้านบนสุดนั้น พบว่า ไม้สน กำลังขาดตลาด ที่ไหนก็ไม่มีขนาดที่ต้องการ จึงต้องตัดสินใจซื้อไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ออกแบบไว้ โดยผมได้โทรหาจากการเสริช์ในอินเตอร์เน็ต คือ "หจก.สิริลัพธ์ค้าไม้" จึงตัดสินใจ ให้เงินค่าวัสดุตามงบประมาณ (เอกสารแนบ) กับกลุ่มน้องคนพิการทางสายตา ไปเพื่อจัดซื้อวัสดุทันที เพราะต้องใช้เวลาผลิตเกือบ 15-20 วัน
น้องๆ คนพิการทางสายตา สร้างความประทับใจกับทางร้านค้าไม้อย่างมาก จึงได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยครับ ต้องขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ และเจ้าของร้าน ด้วยครับ

น้องๆ คนพิการ มีความตั้งใจสูงมาก ส่วนตัวสบายใจแล้ว เมื่อคนพิการมีวัสดุสำหรับการผลิตโต๊ะกลาง จำนวน 12 ตัว แบ่งเป็น แบบที่ 1) แบบที่ตกแต่งงด้วยฝาน้ำอัดลม+ด้านบนเป็นกระจก (ไม่มีลิ้นชัก) แบบที่ 2) แบบที่เป็นลิ้นชัก+ด้านบนเป็นกระจก เป็นแบบที่จะจำหน่ายพร้อมกับสินค้าฝีมือคนพิการ ผมกำลังคิดแผนการตลาดด้านการกำหนดรหัสสินค้าและราคาที่เหมาะสมต่อไป ครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลำดับผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนพิการ ภายใต้ "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้ 2016-2017"

13 พฤศจิกายน 2560 @ กิจกรรมแรกของการใช้งาน "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับ :  สวัสดีครับ...