21 ตุลาคม 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตาส่งผลงานโต๊ะกลาง ทั้ง 2 แบบ 6 สี มาให้ทราบความคืบหน้า

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์ น้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ได้ส่งอัพเดทผลงานที่ทำเสร็จในขั้นตอนทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ของโต๊ะกลาง 2 แบบ คือ แบบไม่มีลิ้นชัก (แบบตื้น) และแบบมีลิ้นชัก เหลือเพียงการนำฝาน้ำอัดลม วางในแบบไม่มีลิ้นชัก วางด้วยกระจกด้านบนสุด เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ต้องรอฝาน้ำอัดลมจากทางผมที่จะนำไปให้ก่อน ซึ่งลูกๆ ของผมกำลังวาดภาพบนฝาน้ำอัดลมที่พ่นสีขาว (ด้าน) แล้ว โดยค่าใช้จ่ายของวัดสดุอุปกรณ์ทางผมและภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้น จะนำไปถ่ายภาพและทำการตลาดในอินเตอร์เน็ต ในลักษณะ Start Up คือ จะประกาศมีการสั่งซื้อจนครบจำนวน 50 ตัว จึงสามารถผลิตได้ เนื่องจากต้องการให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และทำให้มีราคาที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ยังต้องมีความแตกต่าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงฝีมือคนพิการทางสายตา ซึ่งผมได้วางแผนงานเอาไว้แล้ว ซึ่งจะสัมพันธ์กับต้นทุนของทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และสินค้าประกอบ ที่จะทำให้มีมูลค่าเพิ่ม จากการทำประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่กันโต๊ะกลางแบบไม่มีลิ้นชัก มี 3 สี คือ สีไม้สนจริง (เคลือบเงา) สีโอ๊ค และสีขาว


โต๊ะกลางแบบมีลิ้นชัก มี 3 สี คือ สีไม้สนจริง (เคลือบเงา) สีโอ๊ค และสีขาว
ส่วนตัวตื่นเต้น ดีใจ และมีความตั้งใจอย่างมากในการทำการตลาด ให้กับน้องๆ คนพิการทางสายตา และจะเป็นการทำการตลาดแบบต่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้น ในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะทำการประชาสัมพันธ์ หลังจากผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลำดับผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนพิการ ภายใต้ "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้ 2016-2017"

13 พฤศจิกายน 2560 @ กิจกรรมแรกของการใช้งาน "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับ :  สวัสดีครับ...